Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Provozní řád – Zákupské trhy

 

 1. Základní ustanovenívymezený prostor umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen trhy), kde mohou výrobci, jiní prodejci prodávat ve stanovený čas své zboží stanovené Provozním řádem. Rozmístění stánků je určeno plánkem od provozovatele. Základní rozměr prodejního místa je 6x4m2 na loukách, 4x6m2 na zpevněných plochách. 

 

 1. Předmět prodeje na trhu předmětem prodeje na trhu může být např. toto zboží :

  • ovoce, zelenina, sadba, semena, sazenice, stromky apod.

  • potraviny živočišné výroby ( masné, mléčné výrobky, vejce aj. )

  • balené potraviny, cukrovinky

  • dřevěné, proutěné, slaměné a kožené výrobky

  • keramika okrasná i užitková

  • knihařské zboží

  • textil, látky, obuv, textilní výrobky apod.

  • obrazy a obrázky všech druhů

  • průmyslové výrobky

  • sběratelské věci

 

 1. Z prodeje jsou vyloučeny – zákaz prodeje na trhu tohoto zboží :

  • zbraně, střelivo, výbušniny

  • erotické zboží a pornografická literatura

  • jedovaté a omamné látky a podobné chemikálie

  • zboží propagující rasizmus a fašismus

 

 1. Hygienické podmínkyzákazníci i prodejci využívají veřejné toalety, kde je k dispozici tekoucí voda. Prodejci jsou povinni dodržovat hygienická nařízení vydaná příslušným orgánem na základě požadavků platné legislativy.

 2. Organizace a řízení provozu trhu organizaci a provoz trhu řídí provozovatel nebo jeho zástupce. Provozovatel koordinuje příjezd prodejců, parkování vozidel, určuje prodejní místa prodávajícím, kteří splnili stanovené podmínky a dohlíží na dodržování Provozního řádu a hygienických předpisů. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit. Dále si vyhrazuje při nedodržení Provozního řádu vyloučit prodejce z účasti na trhu. Provozovatel zajistí toalety, určí prostor pro shromažďování odpadu, zajistí dostatečný počet nádob a úklid po ukončení trhu. Provozovatel seznámí prodejce s provozním řádem, vede evidenci prodejců. Před zahájením provozu je nutné mít souhlas vlastníka pozemku.

 3. Povinnosti prodejců prodejce může zabírat pouze plochu vymezenou pouze příslušným prodejním místem, nesmí blokovat jiné prodejní místo a to ani částečně. Prodejce je povinen prodejní místo, prodejní stánek udržovat v čistotě a v dobrém technickém stavu. Prodejce je povinen dodržovat Provozní řád. Prodejce je povinen dodržet dobu příjezdu a může obsadit pouze takové místo, které mu bylo přiděleno od provozovatele a na místě setrvat až do skončení prodejní doby. Prodejce je povinen parkovat pouze na vyhrazených místech pro parkování prodejců. Každé vozidlo prodejce musí být viditelně označeno příslušným povolením, které vydá provozovatel. Prodejní místo je předáno od prodejce provozovateli v původním stavu (uklizené).

Zákaz prodeje mimo učená místa.

 

 1. Provoz trhuprodejní doba je stanovena od 7:00 hod. do 13:00 hod.. Před konáním trhu lze zahájit navážení zboží nejdříve ve 12:00 hod. předchozího dne (pátek) do 6:00 hod. následujícího dne (sobota).

 2. Pro opětovný vstup budou mít všichni pásky na ruce, jinak nebudou vpuštěni zpět a zaplatí se  opět vstupné.

 3. ​Rezervace je potřeba udělat nově a změna času do kdy se drží rezervace, a to je pátek 18:00 hod. Rezervace bude potvrzena přes sms na čísle 605885186.

 4. ​Ceny vstupného , viz. ceník.  Dále upozorňujeme že ve vozidle ,které bude určeno k prodeji, a obsazení jednoho místa , zdarma je jen jedna osoba, ostatní ve voze platí vstup 50,- Kč. Dvě místa , dva lidi zdarma, ostatní opět platí vstupné.

 5. Upozornění pro prodejce kteří užívají centrálu -  vždy centrála bude na kraji pozemku aby její hluk nerušil ostatní prodejce jak přes den tak v noci. Dostatečná délka kabelu je potřeba vozit sebou. 

 6. Povinnost dodržování přednost zprava v celém areálu.

 7. Závěrečná ustanovení Ustanovení tohoto Provozního řádu nezbavují provozovatele, prodejce ani ostatní osoby, kterých se to týká, povinnosti dodržovat závazné právní předpisy, zejména právní předpisy o živnostenském podnikání, ochraně zdraví, ochraně spotřebitele, prodeji potravin, požární předpisy, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci apod.. Ustanovení tohoto Provozního řádu nezbavují provozovatele, prodejce ani ostatní osoby, kterých se to týká povinnosti postupovat v souladu pro ně závaznými rozhodnutími, povoleními či souhlasy správních úřadů a uposlechnout pokynů oprávněných pracovníků těchto správních úřadů PČR nebo Městské policie, pokud k nim jsou ze zákona oprávněni.

Provozní řád je platný v každý den konání trhu. Provozní řád, hygienické podmínky se vyvěšují na místě a v den konání trhu na viditelné místo.

 

 

Provozovatel:

 

FIKO Trhy.cz s.r.o

Hlavní 420

Štěchovice 252 07

IČ : 193 34 583 

 

 

 
 


Poslední fotografie


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2024 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 211374
Měsíc: 2944
Den: 85